Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 ul. Szpitalna 9/11 92-207 Łódź w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.17.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 03.04.2020 13:34
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

172 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane_do_publikacji.pdf

77 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do DUUE

74 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ.pdf

661 KB

Części załączników do SIWZ Dokumentacja_projektowa.zip

28 MB

Dokumentacja_projektowa_cd.zip

19 MB

Pozostale.zip

2 MB

Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Identyfikator_postepowania.pdf

32 KB

Zalaczniki_do_SIWZ-wersja_edytowalna.zip

157 KB

Zalaczniki_do_SIWZ.zip

7 MB

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9b7fdc80-47da-4fce-a592-f30983362366.asc

700 B

Zmiana SIWZ Zmiana_SIWZ.pdf

116 KB

Zmiana SIWZ-23.04.2020

120 KB

Zalacznik_nr_3a_-_Instrukcja_wypelniania_JEDZ.pdf

1 MB

Zmiana SIWZ-30.04.2020

136 KB

Dokumentacja projektowa-30.04.2020

28 MB

Dokumentacja projektowa_cd.-30.04.2020

90 MB

Pozostałe-30.04.2020

2 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedz_na_pytanie.pdf

95 KB

Odpowiedź na pytanie nr 2

95 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

333 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Marciniak (03.04.2020 13:34)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Marciniak (18.05.2020 14:31)

Ilość odwiedzin: 787