Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usług porządkowo-czystościowych wewnątrz budynków Urzędu Miasta Łodzi wraz z przyległymi terenami zewnętrznymi w latach 2020 -2022". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.34.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 03.04.2020 13:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.34.2020 / 03.04.2020

159 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - DOA-ZP-II.271.34.2020 / 15.04.2020

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.34.2020 / 03.04.2020

1 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.34.2020 / 03.04.2020

8 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ 1 - DOA-ZP-II.271.34.2020 / 15.04.2020

700 KB

Wzór umowy - DOA-ZP-II.271.34.2020 / 15.04.2020

7 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Pytania i odpowiedzi 1 - DOA-ZP-II.271.34.2020 / 15.04.2020

813 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania - DOA-ZP-II.271.34.2020 / 12.05.2020

679 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-II.271.34.2020 / 22.04.2020

438 KB

CPV Usługi sprzątania biur (90919200-4)
Usługi sprzątania parkingów (90914000-7)
Usługi czyszczenia okien (90911300-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (03.04.2020 13:30)

Informację zmodyfikował(a): Ewelina Cichocka (12.05.2020 09:33)

Ilość odwiedzin: 410