Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługi telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi w latach 2020-2024". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.31.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 06.04.2020 15:13
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 06.04.2020

166 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 10.04.2020

79 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 16.04.2020

80 KB

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 20.04.2020

77 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 06.04.2020

819 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 06.04.2020

474 KB

Załączniki nr 2-7 do SIWZ - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 06.04.2020

616 KB

Załączniki nr 2-7 do SIWZ - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 06.04.2020

186 KB

Klucz publiczny - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 06.04.2020

700 B

Istotne postanowienia umowy - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 06.04.2020

6 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 10.04.2020

707 KB

Zmiana SIWZ - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 16.04.2020

712 KB

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ zmiana - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 16.04.2020

475 KB

Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy ZMIANA - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 16.04.2020

581 KB

Zmiana SIWZ 3 - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 20.04.2020

711 KB

Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 20.04.2020

580 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Pytania i Odpowiedzi - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 16.04.2020

551 KB

Pytania i Odpowiedzi - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 20.04.2020

784 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 06.05.2020

490 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.31.2020 / 23.04.2020

436 KB

CPV Usługi telekomunikacyjne (64200000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (06.04.2020 15:13)

Informację zmodyfikował(a): Ewelina Cichocka (06.05.2020 11:04)

Ilość odwiedzin: 291