Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup oprogramowania antywirusowego wraz z asystą techniczną na okres 12 miesięcy". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.32.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 07.04.2020 16:20
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

243 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

332 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ_1-7

529 KB

Klucz Publiczny

700 B

Istotne postanowienia umowy

714 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

122 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

100 KB

CPV Pakiety oprogramowania antywirusowego (48761000-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (07.04.2020 16:20)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (20.04.2020 10:53)

Ilość odwiedzin: 145