Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń kopiujących Riso, Ricoch, KIP". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.37.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 16.04.2020 14:45
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

182 KB

ogłoszenie o zamówieniu

182 KB

Załączniki do ogłoszenia zał. 1 - Instrukcja dla Wykonawców

396 KB

zał. 2 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

114 KB

zał. 2 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

104 KB

zał. 3 - Przesłanki wykluczenia

79 KB

zał. 3 - Przesłanki wykluczenia

142 KB

zał. 4 - Opis przedmiotu zamówienia

58 KB

zał. 5 - Formularz ofertowy

24 KB

zał. 6 - Wzór umowy

39 KB

zał. 6- Wzór umowy

3 MB

zał. 1 - Instrukcja dla Wykonawców

396 KB

zał. 2 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

114 KB

zał. 2 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

104 KB

zał. 3 - Przesłanki wykluczenia

79 KB

zał. 3 - Przesłanki wykluczenia

142 KB

zał. 4 - Opis przedmiotu zamówienia

58 KB

zał. 5 - Formularz ofertowy

24 KB

zał. 6 - Wzór umowy

39 KB

zał. 6- Wzór umowy

3 MB

zał. 7 - Klucz publiczny

84 KB

zał. 7 - Klucz publiczny

84 KB

zał. 7- Klucz publiczny

700 B

zał. 8 - Identyfikator postępowania

195 KB

zał. 7- Klucz publiczny

700 B

zał. 8 - Identyfikator postępowania

195 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

69 KB

CPV Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących (30125000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (16.04.2020 14:46)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (06.05.2020 13:56)

Ilość odwiedzin: 65