Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszar G przy ul. Księży Młyn 1-11. Remont budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Księży Młyn 7 i 9 i budynków gospodarczych przy ul. Księży Młyn 1,3,5 w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.22.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 22.04.2020 12:09
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

167 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - wysłana do publikacji

78 KB

Zmiana ogł. o zamówieniu_opublikowana

77 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

542 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1-8 do SIWZ

6 MB

Załącznik nr 9 do SIWZ_Idntyfikator postępowania

2 MB

Załącznik nr 10 do SIWZ_Klucz publiczny

872 B

Dokumentacja: Obszar G oraz KM 1, 3, 5

45 MB

Dokumentacja: KM 7 i 9

52 MB

Przedmiary_STWiOR_Decyzje

31 MB

Zmiana SIWZ Zmiana treści SIWZ

51 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Pytanie i odpowiedź_nr 1

185 KB

Pytania i odpowiedzi_nr 2-3

198 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

34 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (45212350-4)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych (45314000-1)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne (45332000-3)
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych (45332400-7)
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (45331000-6)
Roboty inżynieryjne i budowlane (45220000-5)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (22.04.2020 12:09)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (26.05.2020 16:06)

Ilość odwiedzin: 606