Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych dla Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi w ramach projektu „Z nami wygrasz wyścig do przyszłości”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.51.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 30.04.2020 10:50
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.51.2020

121 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - DOA-ZP-II.271.51.2020

27 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - DOA-ZP-II.271.51.2020

115 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - DOA-ZP-II.271.51.2020

27 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 - DOA-ZP-II.271.51.2020

41 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.51.2020

271 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.51.2020

17 MB

Klucz Publiczny - DOA-ZP-II.271.51.2020

700 B

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ 1 - DOA-ZP-II.271.51.2020

113 KB

Zmiana SIWZ 2 - DOA-ZP-II.271.51.2020

681 KB

Zmienione Załączniki po zmianie SIWZ 2 - DOA-ZP-II.271.51.2020

4 MB

Zmiana SIWZ 3 - DOA-ZP-II.271.51.2020

116 KB

Zmienione załączniki po Zmianie SIWZ 3 - DOA-ZP-II.271.51.2020

1 MB

Zmiana SIWZ 4- DOA-ZP-II.271.51.2020

116 KB

Zmienione załączniki po Zmianie SIWZ 4 - DOA-ZP-II.271.51.2020

1 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania 1 - DOA-ZP-II.271.51.2020

133 KB

Odpowiedzi na pytania 2 - DOA-ZP-II.271.51.2020

651 KB

Odpowiedzi na pytania 3 - DOA-ZP-II.271.51.2020

230 KB

Odpowiedzi na pytania 4 - DOA-ZP-II.271.51.2020

134 KB

Odpowiedzi na pytania 5 - DOA-ZP-II.271.51.2020

97 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór najkorzystniejszej oferty w cześci 3 i 5 - DOA-ZP-II.271.51.2020

56 KB

Wybór najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2 - DOA-ZP-II.271.51.2020

106 KB

Wybór najkorzystniejszej oferty w części 4 i 7 - DOA-ZP-II.271.51.2020

108 KB

Wybór najkorzystniejszej oferty w cześci 6 - DOA-ZP-II.271.51.2020

51 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.51.2020

133 KB

CPV Pomoce dydaktyczne (39162100-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian