Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Technikum Nr 3 (dawniej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3) ul. Kilińskiego 159/163, 93-115 Łódź". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.23.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 30.04.2020 13:05
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-III.271.23.2020

149 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-III.271.23.2020

652 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ wersja edytowalna DOA-ZP-III.271.23.2020

211 KB

Załaczniki do SIWZ wersja PDF DOA-ZP-III.271.23.2020

10 MB

Klucz publiczny DOA-ZP-III.271.23.2020

700 B

Dokumentacja c.o. DOA-ZP-III.271.23.2020

108 MB

Dokumentacja cz. 1 DOA-ZP-III.271.23.2020

25 MB

Dokumentacja cz.2 DOA-ZP-III.271.23.2020

36 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź na pytanie DOA-ZP-III.271.23.2020

400 KB

odpowiedź na pytania DOA-ZP-III.271.23.2020 27.05.2020

254 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Rubajczyk (30.04.2020 13:05)

Informację zmodyfikował(a): Anna Rubajczyk (27.05.2020 15:08)

Ilość odwiedzin: 361