Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.39.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 30.04.2020 13:50
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu-II.39.2020

176 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.39.2020

2 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-II.39.2020

96 MB

Klucz publiczny - II.39.2020

700 B

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert-II.39.2020

954 KB

Inne Informacje Wizja w terenie-II.39.2020

886 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (30.04.2020 13:50)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (03.06.2020 14:53)

Ilość odwiedzin: 948