Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 170 przy ul. Miedzianej 1/3, 90-038 Łódź". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.25.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 05.05.2020 10:45
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-III.271.25.2020

152 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-III.271.25.2020

651 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki edytowalne DOA-ZP-III.271.25.2020

211 KB

Załączniki PDF DOA-ZP-III.271.25.2020

10 MB

Dokumentacja DOA-ZP-III.271.25.2020

65 MB

Klucz publiczny DOA-ZP-III.271.25.2020

700 B

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Rubajczyk (05.05.2020 10:45)

Informację zmodyfikował(a): Anna Rubajczyk (05.05.2020 10:45)

Ilość odwiedzin: 276