Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Remont budynków przy ulicy Księży Młyn nr 1, nr 3, nr 5 i nr 9 w Łodzi realizowany w ramach Programu pn: „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.50.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 07.05.2020 13:10
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu-II.50.2020

169 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-II.50.2020

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.50.2020

1 MB

Części załączników do SIWZ Załaczniki do SIWZ-II.50.2020

7 MB

Załącznik do SIWZ-klucz publiczny-II.50.2020

700 B

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ-1-II.50.2020

853 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na zapytania-1-II.50.2020

841 KB

Odwołania Treść odwołania -II.50.2020

482 KB

Przystąpienie do odwołania -II.50.2020

788 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (07.05.2020 13:10)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (28.05.2020 12:58)

Ilość odwiedzin: 490