Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługa polegająca na przeprowadzeniu animacji kulturalno – edukacyjnej oraz działań szkoleniowo - instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Gdańskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Gdańskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Tuwima 46". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.30.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie powyżej 750 000,00 euro art. 138n pkt 1
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na Usługi Społeczne art. 138n pkt 1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 07.05.2020 16:07
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu SIWZ DOA-ZP-II.271.30.2020

2 MB

Ogłoszenie DOA-ZP-II.271.30.2020

140 KB

Załączniki do ogłoszenia Załączniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.30.2020

13 MB

Klucz publiczny DOA-ZP-II.271.30.2020

700 B

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ogłoszenia Odpowiedzi na pytania 1 - DOA-ZP-II.271.30.2020

47 KB

Odpowiedzi na pytania 2 - DOA-ZP-II.271.30.2020

198 KB

Inne Informacje Zmiana SIWZ 1 - DOA-ZP-II.271.30.2020

99 KB

Zmieniony Załącznik po Zmianie SIWZ 1 - DOA-ZP-II.271.30.2020

359 KB

Zmiana SIWZ 2 - DOA-ZP-II.271.30.2020

184 KB

Zmiana ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - DOA-ZP-II.271.30.2020

60 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - DOA-ZP-II.271.30.2020

72 KB

CPV Usługi społeczne (85320000-8)
Usługi animacji dla dzieci (92331210-5)
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (85000000-9)
Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne (80400000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (07.05.2020 16:07)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (01.06.2020 16:12)

Ilość odwiedzin: 205