Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Roboty budowlane: Adaptacja pomieszczeń budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ulicy Gałczyńskiego 7 - dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.". Nr ref.: 12/2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 15.05.2020 08:27
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

409 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

198 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

198 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

198 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

872 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ

184 KB

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

75 KB

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

64 KB

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

61 KB

Załącznik nr 5 do SIWZ-Wykaz robót budowlanych

60 KB

Załącznik nr 6 do SIWZ-Grupa kapitałowa

57 KB

Załącznik nr 7 do SIWZ - Podwykonawcy

56 KB

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy

979 KB

Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót

350 KB

Załącznik nr 10 do SIWZ - Rodo

79 KB

Załącznik 1 do SIWZ cz. 2 - Dokumentacja techniczna

8 MB

Załącznik nr 1 cz. 3- Dokumentacja techniczna

1 MB

Załącznik nr 1 cz. 4 do SIWZ - Dokumentacja techniczna

2 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

673 KB

Zmiana SIWZ prowadząca do zmiany ogłoszenia-2

663 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

601 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty malarskie i szklarskie (45440000-3)
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Sołtys(MOPS) (15.05.2020 08:27)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Sołtys(MOPS) (29.05.2020 16:08)

Ilość odwiedzin: 177