Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Nadzór inwestorski dla prac budowlano-konserwatorskich w 2020 i 2021 r. w ramach Projektu „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.45.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 28.08.2020 10:22
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

158 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia_wysłana do publikacji

75 KB

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - opublikowana

69 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

498 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1-7 do SIWZ

10 MB

Załącznik nr 8 do SIWZ_Identyfikator postępowania

222 KB

Załącznik nr 9 do SIWZ_Klucz publiczny

868 B

Dokumentacja dla ul. Przędzalnianej 63

87 MB

Dokumentacja dla ul. Przędzalnianej 67

85 MB

PFU - ul. Przędzalniana 59 i 61 z zagospodarowaniem działki

16 MB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

46 KB

Inne Informacje Innformacja o zmianach organizacyjnych

25 KB

CPV Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (28.08.2020 10:22)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (30.09.2020 14:22)

Ilość odwiedzin: 417