Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa fabrycznie nowych samochodów". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.57.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 22.12.2020 14:45
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DSR-ZP-II.271.57.2020

124 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - DSR-ZP-II.271.57.2020

25 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - DSR-ZP-II.271.57.2020

25 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DSR-ZP-II.271.57.2020

293 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - DSR-ZP-II.271.57.2020

682 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ 1 - DSR-ZP-II.271.57.2020

100 KB

Zmiana SIWZ 2 - DSR-ZP-II.271.57.2020

101 KB

Załacznik nr 1 do SIWZ - OPZ - DSR-ZP-II.271.57.2020

135 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania 1 - DSR-ZP-II.271.57.2020

105 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania - DSR-ZP-II.271.57.2020

76 KB

CPV Pojazdy silnikowe (34100000-8)
Samochody osobowe (34110000-1)
Lekkie samochody półciężarowe (34136100-0)
Pojazdy samowyładowcze (34142300-7)
Usługi kontroli technicznej samochodów (71631200-2)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian