Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2021 oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.50.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 22.12.2020 14:55
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamowieniu DSR-ZP-II.271.50.2020

164 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DSR-ZP-II.271.50.2020

898 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ

3 MB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DSR-ZP-II.271.50.2020

97 KB

CPV Znaki i podobne elementy (44423400-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian