Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Doręczanie środków pieniężnych osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej oraz drukowanie dowodu ich przekazania.". Nr ref.: 43/2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 24.12.2020 11:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

717 KB

Ogłoszenie o zamówieniu

717 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

313 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

280 KB

SIWZ

280 KB

Części załączników do SIWZ Wzór umowy

149 KB

Załącznik do wzoru umowy

57 KB

Załącznik nr 1

27 KB

Załącznik nr 2

106 KB

Załącznik nr 3

53 KB

Załącznik nr 4

57 KB

Załącznik nr 6

105 KB

Załącznik nr 7

61 KB

Wzór umowy

149 KB

Załącznik do wzoru umowy

57 KB

Załącznik nr 1

27 KB

Załącznik nr 2

106 KB

Załącznik nr 3

53 KB

Załącznik nr 4

57 KB

Załącznik nr 6

105 KB

Załącznik nr 7

61 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

360 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania

3 MB

Informacja o Wyborze Oferty Zawiadomienie o wyborze

238 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

191 KB

CPV Usługi bankowe (66110000-4)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian