Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.49.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 28.12.2020 10:41
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

152 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane.pdf

80 KB

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane_21.01.21.pdf

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ.pdf

888 KB

Części załączników do SIWZ Zalaczniki_do_SIWZ.zip

4 MB

Zalaczniki_do_OPZ.zip

1 MB

Dokumentacja.zip

113 MB

Zmiana SIWZ Zmiana_SIWZ.pdf

516 KB

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.zip

569 KB

Zmiana SIWZ 21.01.2021

294 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź na pytanie nr 1

75 KB

Odpowiedź na pytanie nr 2

768 KB

Odpowiedź na pytanie nr 3-5

230 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Budowa obiektów inżynierii wodnej (45240000-1)
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Roboty w zakresie budowy dróg (45233120-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian