Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Sołeckiej". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.54.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 28.12.2020 12:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie DSR-ZP-II.271.54.2020

141 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie DSR-ZP-II.271.54.2020

85 KB

Ogłoszenie o zmianie nr 2 DSR-ZP-II.271.54.2020

83 KB

Ogłoszenie o zmianie nr 3 21.01 DSR-ZP-II.271.54.2020

71 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DSR-ZP-II.271.54.2020

388 KB

Części załączników do SIWZ Załaczniki do SIWZ DSR-ZP-II.271.54.2020

23 MB

Dokumentacja DSR-ZP-II.271.54.2020

125 MB

Załączniki zmiana 31.12.2020 DSR-ZP-II.271.54.2020

792 KB

Zmiana SIWZ Zmiana DSR-ZP-II.271.54.2020

748 KB

zmiana nr 2 do SIWZ DSR-ZP-II.271.54.2020

241 KB

Zmiana nr 3 21.01 DSR-ZP-II.271.54.2020

154 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi DSR-ZP-II.271.54.2020

23 KB

Odpowiedzi nr 2 DSR-ZP-II.271.54.2020

535 KB

Odpowiedzi nr 3 21.01 DSR_ZP-II.271.54.2020

149 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Budowa obiektów inżynierii wodnej (45240000-1)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian