Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej”.". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.59.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 29.12.2020 10:30
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie DSR-ZP-II.271.59.2020

167 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie DSR-ZP-II.271.59.2020

86 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DSR-ZP-II.271.59.2020

2 MB

Części załączników do SIWZ załączniki do SIWZ DSR-ZP-II.271.59.2020

3 MB

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ 25.01 DSR-ZP-II.271.59.2020

186 KB

Odwołania Przystąpienie do odwołania - DSR-ZP-II.271.59.2020

961 KB

Treść odwołania - DSR-ZP-II.271.59.2020

264 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian