Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa zbiornika-osadnika „Strykowska” na rzece Łódce w Łodzi". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.53.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 29.12.2020 13:32
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

154 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie wysłane do publikacji 29-12-2020

72 KB

1_Sprostowanie ogłoszenia opublikowane 31-12-2020

67 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

627 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ

3 MB

Załączniki do OPZ

42 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Pytanie-Odpowiedź_1

168 KB

Pytanie-Odpowiedź_2

822 KB

CPV Budowa obiektów inżynierii wodnej (45240000-1)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych (45247200-2)
Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian