Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Starogardzkiej w Łodzi". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.52.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 29.12.2020 18:44
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane.pdf

152 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane.pdf

73 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 31-12-2020

68 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ.pdf

891 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do OPZ

3 MB

Zalaczniki_do_SIWZ.zip

5 MB

Dokumentacja

36 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Załącznik do pytania nr 1

340 KB

Odpowiedź na pytania nr 1-2

232 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian