Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w latach 2021-2022”". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.60.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 29.12.2020 16:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie DSR-ZP-II.271.60.2020

251 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 DSR-ZP-II.271.60.2020

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DSR-ZP-II.271.60.2020

366 KB

Części załączników do SIWZ zalaczniki do SIWZ DSR-ZP-II.271.60.2020

44 MB

Zmiana SIWZ + załączniki do SIWZ tj.22.01.2021 DSR-ZP-II.271.60.2020

9 MB

Załączniki do SIWZ tj. 22.01.2021 wersje edytowalne DSR-ZP-II.271.60.2020

235 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ 1 DSR-ZP-II.271.60.2020

736 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania 1 DSR-ZP-II.271.60.2020

4 MB

CPV Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (77310000-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian