Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przeprowadzenie działań animacji społeczno-kulturalnej, działań szkoleniowo-treningowych oraz warsztatów artystyczno-kulturalnych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Sienkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Sienkiewicza 56, mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza 79, Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 142". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.55.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie powyżej 750 000,00 euro art. 138n pkt 1
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na Usługi Społeczne art. 138n pkt 1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 29.12.2020 17:34
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DSR-ZP-III.271.55.2020

124 KB

Załączniki do ogłoszenia Regulamin DSR-ZP-III.271.55.2020

2 MB

Załaczniki edytowalne DSR-ZP-III.271.55.2020

738 KB

Załączniki PDF DSR-ZP-III.271.55.2020

12 MB

CPV Usługi społeczne (85320000-8)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian