Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Najem lokali mieszkalnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej – Miasta Łodzi". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.54.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Dialog konkurencyjny
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 29.12.2020 22:52
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 54_Ogłoszenie DUUE

5 MB

54_Załączniki do Ogłoszenia

2 MB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 54_Zmiana Ogłoszenia_DUUE_zm.1

79 KB

54_Załącznik nr 7 do Ogłoszenia_zm.1

61 KB

Inne Informacje 54_Wyjaśnienia na pytanie do Ogłoszenia

122 KB

54_Pismo ws. zmian Ogłoszenia_zm.1

112 KB

CPV Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych (70210000-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian