Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia w parkach i na zieleńcach Łodzi w latach 2021 – 2022". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.48.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 31.12.2020 13:39
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 48_BZP_Ogłoszenie opublikowane

173 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 48_SIWZ

314 KB

Części załączników do SIWZ 48_Załączniki do SIWZ

6 MB

Informacja z otwarcia ofert 48_Informacja z otwarcia ofert

126 KB

CPV Usługi naprawcze i konserwacyjne (50000000-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian