Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "54/2020 Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.". Nr ref.: 54/2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 31.12.2020 14:56
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

145 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

45 KB

Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia 08.01.2021

198 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

345 KB

Części załączników do SIWZ Zał. nr 1a Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. I

111 KB

Zał. nr 1b Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

109 KB

Zał. nr 1c Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. III

112 KB

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

102 KB

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

89 KB

Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

93 KB

Załącznik nr 5 Wzór umowy

146 KB

Załącznik do Umowy RODO

469 KB

Zmiana SIWZ Zmiana treści SIWZ prowadząca do zmiany ogłoszenia

871 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania do SIWZ

313 KB

Informacja o Wyborze Oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

402 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

204 KB

CPV Talony (30199750-2)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian