Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "45/2020 Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.". Nr ref.: 45/2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 31.12.2020 15:12
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

23 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia

14 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

315 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

315 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

326 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

148 KB

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

111 KB

Załącznik nr 3 Oświadczenie

93 KB

Załącznik nr 4 Wzór umowy

197 KB

Załącznik do umowy RODO

469 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

530 KB

Zmiana SIWZ

528 KB

Zmiana SIWZ 3

528 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania

430 KB

CPV Usługi telefonii komórkowej (64212000-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian