Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na opracowaniu i wykonaniu materiałów szkoleniowych oraz opracowaniu na ich podstawie programu szkoleń (w formie warsztatów), a także ich organizacji i przeprowadzeniu w ramach projektu pilotażowego pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2"". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.72.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 21.07.2017 15:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 2505_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-07-21_1.pdf

313 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2505_siwz_2017-07-21_1.pdf

313 KB

Części załączników do SIWZ 2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_1.pdf

240 KB

2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_2.doc

686 KB

2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_3.pdf

220 KB

2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_4.doc

675 KB

2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_5.pdf

192 KB

2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_6.doc

678 KB

2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_7.pdf

191 KB

2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_8.doc

683 KB

2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_9.pdf

179 KB

2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_10.doc

683 KB

2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_11.pdf

189 KB

2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_12.doc

665 KB

2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_13.pdf

154 KB

2505_zalacznik_siwz_2017-07-21_14.pdf

1 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 2505_zapytania_siwz_2017-08-11_1.pdf

76 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór oferty-VII.72.2017

68 KB

Inne Informacje 2505_inne_informacje_2017-08-16_1.pdf

55 KB

informacja o udzieleniu zamówienia-VII.72.2017

51 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację opracował: Urszula Olszycka (21.07.2017)

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Ilość odwiedzin: 306