Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Pogonowskiego 34 (Etap I) w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.47.2017
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 26.07.2017 10:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 2508_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-07-26_1.pdf

60 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu_1

40 KB

VIII.271.47.2017_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf

71 KB

Zmiana ogłoszenia

71 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2508_siwz_2017-07-26_1.pdf

340 KB

Części załączników do SIWZ 2508_zalacznik_siwz_2017-07-26_1.zip

26 MB

2508_zalacznik_siwz_2017-07-26_2.zip

19 MB

2508_zalacznik_siwz_2017-07-26_3.zip

53 MB

2508_zalacznik_siwz_2017-07-26_4.zip

7 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ_1

104 KB

Zmiana treści SIWZ

130 KB

Zmiana treści SIWZ

255 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi_na_pytania

184 KB

VIII.271.47.2017_Zalaczniki_do_odpowiedzi.zip

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór_www

138 KB

wybór_BIP

138 KB

Informacja z otwarcia ofert INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

180 KB

Inne Informacje 2508_inne_informacje_2017-07-27_1.pdf

49 KB

2508_inne_informacje_2017-07-31_2.pdf

52 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację opracował(a): Dorota Ciołkowska (26.07.2017)

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Ilość odwiedzin: 2463

Historia zmian

2017-07-26 - Dorota Ciołkowska: Dodanie informacji

Data Redaktor Akcja
25.07.2019 12:54 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
31.10.2017 15:56 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
31.10.2017 15:01 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
31.10.2017 15:00 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
02.10.2017 15:53 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
14.09.2017 15:10 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
14.09.2017 15:08 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
30.08.2017 14:21 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
24.08.2017 13:51 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
24.08.2017 13:43 Dariusz Himstedt Modyfikacja treści
26.07.2017 00:00 Dorota Ciołkowska Utworzenie strony