Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6 - Remont konserwatorski budynku przy ul. Roosevelta 17 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Piotrkowskiej 142 i Sienkiewicza 56 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.48.2017
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 27.07.2017 15:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 2513_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-07-27_1.pdf

88 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia DUUE_ogłoszenie o zmianie ogloszenia_1

28 KB

VIII.48.2017_zmiana ogłoszenia

28 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2513_siwz_2017-07-27_1.pdf

392 KB

Części załączników do SIWZ 2513_zalacznik_siwz_2017-07-27_1.zip

19 MB

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ_1

85 KB

VIII.48.2017_zmiana SIWZ

125 KB

48_Errata do PFU_Roosevelta 17

8 MB

48_Errata do PFU_Piotrkowska 142

5 MB

48_Errata do PFU_Sienkiewicza 56

6 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi VIII.48.2017_odpowiedzi na pytania

114 KB

Informacja o Wyborze Oferty VIII.48.2017_wybór oferty_cz. 1 i 3

133 KB

VIII.48.2017_cz. 2

191 KB

Informacja z otwarcia ofert 48/2017_informacja z otwarcia ofert

245 KB

Inne Informacje 2513_inne_informacje_2017-07-27_1.pdf

38 KB

2513_inne_informacje_2017-07-28_2.doc

25 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację opracował(a): Elżbieta Maciejewska (27.07.2017)

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Ilość odwiedzin: 2827

Historia zmian

2017-07-27 - Elżbieta Maciejewska: Dodanie informacji

Data Redaktor Akcja
15.11.2017 15:50 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
15.11.2017 15:49 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
15.11.2017 15:43 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
25.10.2017 12:11 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
15.09.2017 16:51 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
30.08.2017 14:13 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
24.08.2017 14:39 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
24.08.2017 14:38 Elżbieta Maciejewska Utworzenie strony