Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ""Dostawa, wdrożenie, dostosowanie do potrzeb Zamawiającego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i usługi wsparcia technicznego Systemu informatycznego Łódzkiej Karty Bibliotecznej" dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek" w latach 2017 - 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury-ZIT". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.54.2017
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 16.08.2017 13:30
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 2528_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-08-16_1.pdf

133 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

72 KB

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

72 KB

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

72 KB

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

87 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2528_siwz_2017-08-16_1.pdf

335 KB

Części załączników do SIWZ 2528_zalacznik_siwz_2017-08-16_1.pdf

98 KB

2528_zalacznik_siwz_2017-08-16_2.pdf

2 MB

2528_zalacznik_siwz_2017-08-16_3.pdf

394 KB

2528_zalacznik_siwz_2017-08-16_4.doc

254 KB

2528_zalacznik_siwz_2017-08-16_5.pdf

207 KB

2528_zalacznik_siwz_2017-08-16_6.doc

228 KB

2528_zalacznik_siwz_2017-08-16_7.pdf

1 MB

2528_zalacznik_siwz_2017-08-16_8.pdf

2 MB

2528_zalacznik_siwz_2017-08-16_9.pdf

455 KB

2528_zalacznik_siwz_2017-08-16_10.pdf

109 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

126 KB

zmiana SIWZ 2

188 KB

OPZ po zmianie

2 MB

wzór umowy po zmianie

14 MB

adresy filii bibliotecznych

109 KB

Załącznik 2 po zmianie

331 KB

załącznik 2 po zmianie

199 KB

zmiana SIWZ 3

126 KB

zmiana SIWZ 4

173 KB

załącznik 5 po zmianie

131 KB

Załącznik 5

148 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedzi na pytania

2 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

112 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia -VIII.271.54.2017

66 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację opracował: Magdalena Bednarek - Sicińska (16.08.2017)

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Ilość odwiedzin: 2068

Historia zmian

2017-08-16 - Magdalena Bednarek - Sicińska: Dodanie informacji

Data Redaktor Akcja
16.02.2018 14:28 Magdalena Bednarek-Sicińska Modyfikacja treści
16.02.2018 14:27 Magdalena Bednarek-Sicińska Modyfikacja treści
17.10.2017 14:19 Dagmara Janczyk Modyfikacja treści
29.09.2017 14:38 Magdalena Bednarek-Sicińska Modyfikacja treści
20.09.2017 15:26 Anna Tomczyk Modyfikacja treści
20.09.2017 15:26 Anna Tomczyk Modyfikacja treści
20.09.2017 12:23 Anna Tomczyk Modyfikacja treści
20.09.2017 12:22 Anna Tomczyk Modyfikacja treści
20.09.2017 12:22 Anna Tomczyk Modyfikacja treści
20.09.2017 12:21 Anna Tomczyk Modyfikacja treści
20.09.2017 12:20 Anna Tomczyk Modyfikacja treści
20.09.2017 12:19 Anna Tomczyk Modyfikacja treści
20.09.2017 12:19 Anna Tomczyk Modyfikacja treści
20.09.2017 12:17 Anna Tomczyk Modyfikacja treści
15.09.2017 15:58 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
16.08.2017 00:00 Magdalena Bednarek-Sicińska Utworzenie strony