Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa budynków przy ul Rewolucji 1905r. nr 13, 15 i 17, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.120.2017
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 27.10.2017 12:55
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

147 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia zmiana ogłoszenia - VII.120.2017

84 KB

zmiana ogłoszenia 2 -DOA-ZP-VII.271.120.2017

72 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

395 KB

Części załączników do SIWZ Załaczniki do SIWZ

12 MB

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ-VII.120.2017

123 KB

Zmiana SIWZ-2 DOA-ZP-VII.271.120.2017

97 KB

Uzupełnienie do OPZ DOA-ZP-VII.271.120.2017

58 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

105 KB

Załacznik nr 1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

119 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

1 MB

Inne Informacje Terminy wizji lokalnych

91 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (27.10.2017 12:55)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Balcerak (11.04.2018 15:16)

Ilość odwiedzin: 2247