Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup asysty technicznej dla posiadanych produktów (licencji) firmy Oracle". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.127.2017
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 30.10.2017 11:05
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

50 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

28 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

237 KB

Części załączników do SIWZ zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

29 KB

zał. nr 2 - formularz ofertowy

71 KB

zał. nr 2 - formularz ofertowy

156 KB

zał. nr 3 - Jedz

149 KB

zał. nr 3 - Jedz

197 KB

zał. nr 4 - grupa kapitałowa

42 KB

zał. nr 4 - grupa kapitałowa

123 KB

zał. nr 5 - istotne postanowienia umowy

8 MB

zał. nr 6 - instrukcja wypełniania Jedz

1 MB

Zmiana SIWZ zmiana treści SIWZ

94 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

52 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

41 KB

CPV Usługi w zakresie wsparcia technicznego (72611000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (30.10.2017 11:05)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (14.12.2017 12:11)

Ilość odwiedzin: 408