Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługa montażu i demontażu dekoracji oświetlenia świątecznego na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.79.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 31.10.2017 14:45
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie

115 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

243 KB

Części załączników do SIWZ OPZ

69 KB

FO

194 KB

Formularz ofertowy

104 KB

umowa

382 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór najkorzystniejszej oferty

70 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

68 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (31.10.2017 14:45)

Informację zmodyfikował(a): Waldemar Seliga (06.02.2018 16:40)

Ilość odwiedzin: 487