Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów"". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.129.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie powyżej 750 000,00 euro art. 138n pkt 1
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na Usługi Społeczne art. 138n pkt 1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 13.11.2017 14:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

61 KB

Załączniki do ogłoszenia REGULAMIN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE 09.11.2017 R.

349 KB

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘSCI NR 1 DO CZĘŚCI NR4

534 KB

ZAŁACZNIKI NR 2,3,4,5,6,7 Z DNIA 09.11.2017

59 KB

ZAŁACZNIKI 2,3,4,5,6,7 PDF Z DNIA 09.11.2017 R.

148 KB

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI NR 1

16 KB

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚĆ NR 2

25 KB

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI NR 3

21 KB

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI NR 4

16 KB

ZAŁACZNIK NR 8 ZARZĄDZENIE

2 MB

Umowy dla części nr 1- 4

3 MB

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ogłoszenia Pytania i Wyjaśnienia do Regulaminu z dnia 23.11.2017 r.

9 MB

Inne Informacje INFORMACJA O ZAŁACZNIKU NR 8 DO REGULAMINU

2 MB

Unieważnienie postepowania w części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

97 KB

CPV Usługi pocztowe dotyczące listów (64112000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Balcerak (13.11.2017 14:00)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Balcerak (28.11.2017 15:48)

Ilość odwiedzin: 542