Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 750 000 EURO, „Usługi cateringowe z okazji organizowanych na terenie Miasta Łodzi imprez okolicznościowych”". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.131.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 750 000,00 euro art. 138o
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 14.11.2017 16:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie-DOA-ZP-VII.271.131.2017

220 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-DOA-ZP-VII.271.131.2017

220 KB

Części załączników do SIWZ załączniki do Ogłoszenia

518 KB

Zmiana SIWZ zmiana Ogłoszenia-VII.131.2017

203 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty w cz-1 DOA-ZP-VII.271.131.2017

58 KB

wybór oferty w części 9 DOA-ZP-VII-271.131.2017

55 KB

wybór oferty w części 2- DOA-ZP-VII.271.131.2017

57 KB

wybór oferty w części 3 DOA-ZP-VII.271.131.2017

59 KB

wybór oferty w części 4 -DOA-ZP-VII.271.131.2017

57 KB

wybór oferty w części 5 DOA-ZP-VII.271.131.2017

60 KB

wybór oferty w części 6 DOA-ZP-VII.271.131.2017

57 KB

wybór oferty w części 7 DOA-ZP-VII.271.131.2017

57 KB

wybór oferty w części 8 DOA-ZP-VII.271.131.2017

53 KB

wybór oferty w części 10 DOA-ZP-VII-271.131.2017

55 KB

wybór oferty w części 11 DOA-ZP-VII.271.131.2017

56 KB

wybór oferty w części 12 DOA-ZP-VII-271.131.2017

57 KB

Informacja z otwarcia ofert Infoamcja z otwarcia ofert DOA-ZP-VII.271.131.2017

229 KB

Inne Informacje informacja o udzieleniu zamówienia DOA-ZP-VII.271.131.2017

48 KB

CPV Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków (55300000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (14.11.2017 16:00)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (14.12.2017 13:35)

Ilość odwiedzin: 738