Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa oleju opałowego do kotłowni na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w 2018 r.". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.132.2017
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 17.11.2017 09:55
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - VII.271.132.2017

139 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - VII.271.132.2017

244 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - VII.271.132.2017

2 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - VII.271.132.2017

42 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - VII.271.132.2017

36 KB

CPV Olej opałowy (09135100-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (17.11.2017 09:55)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (14.12.2017 13:58)

Ilość odwiedzin: 373