Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wykonanie nowych funkcjonalności Systemu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami poprzez wdrożenie szyny danych oraz wykonanie responsywnej wersji Portalu Samoobsługowego". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.134.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 28.11.2017 17:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - VII.271.134.2017

128 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - VII.271.134.2017

323 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - VII.271.134.2017

2 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - VII.271.134.2017

45 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - VII.271.134.2017

38 KB

CPV Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne (48000000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (28.11.2017 17:10)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (21.12.2017 09:56)

Ilość odwiedzin: 4642