Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Wykonanie kompleksowych prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania rezerwowego budynków Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 w formule zaprojektuj i wybuduj.”". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.87.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 28.11.2017 19:20
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE UZP

113 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

259 KB

Części załączników do SIWZ ZAŁACZNIKI DO SIWZ

621 KB

DOKUMENTACJA

5 MB

DOKUMENTACJA 2

181 KB

DOKUMENTACJA 3

1 MB

DOKUMENTACJA 4

813 KB

DOKUMENTACJA 5

553 KB

DOKUMENTACJA 6 PFU

810 KB

DOKUMENTACJA 7

1 MB

DOKUMENTACJA 8

1 MB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania UZP OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

41 KB

INFORMACJA - UNIEWAŻNIENIE

37 KB

CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (28.11.2017 19:20)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (14.12.2017 13:14)

Ilość odwiedzin: 377