Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługa pośrednictwa w zakupie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.126.2017
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 30.11.2017 11:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 126_Ogłoszenie o zamówieniu

124 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

77 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2

42 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 126_SIWZ unijny

213 KB

Części załączników do SIWZ 126_Załącznik 1_opz

24 KB

126_Załącznik 2

229 KB

126_Załącznik 2

83 KB

126_Załącznik 3_JEDZ

210 KB

126_Załącznik 3_JEDZ

147 KB

126_Załącznik 4_grupa kapitałowa

121 KB

126_Załącznik 4_grupa kapitałowa

42 KB

126_Załącznik 5

3 MB

126_Załącznik 6

1 MB

Części załączników do SIWZ - Formularz ofertowy_zmiana 1

209 KB

Części załączników do SIWZ - Formularz ofertowy_zmiana 1

82 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

106 KB

Zmiana SIWZ_2

124 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi SIWZ - Pytania i odpowiedzi 1-3

115 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania

45 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

46 KB

CPV Usługi dostawy oprogramowania (72268000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (30.11.2017 11:50)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (09.03.2018 14:26)

Ilość odwiedzin: 823