Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r.". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.138.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 30.11.2017 16:06
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

104 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

192 KB

Części załączników do SIWZ zał. 1 - opis przedmiotu zamówienia

29 KB

zał. 2 - formularz ofertowy

127 KB

zał. 2 - opis przedmiotu zamówienia

63 KB

zał. 2a - arkusz cenowy

41 KB

zał. 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

98 KB

zał. 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

41 KB

zał.4 - oświadczenie o wykluczeniu

102 KB

zał. 4 - oświadczenie o wykluczeniu

45 KB

zał. 5 - grupa kapitałowa

91 KB

zał. 5 - grupa kapitałowa

33 KB

zał. 6 - wykaz stacji paliw

67 KB

zał. 6 wykaz stacji paliw

28 KB

zał. 7 - wzór umowy

923 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi SIWZ - Pytania i Odpowiedzi

287 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

59 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

41 KB

CPV Paliwa (09100000-0)
Benzyna bezołowiowa (09132100-4)
Olej napędowy (09134100-8)
Skroplony gaz ropopochodny (LPG) (09133000-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (30.11.2017 16:06)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (19.12.2017 11:40)

Ilość odwiedzin: 542