Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Łodzi w 2018 r.”". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.143.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 01.12.2017 16:02
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie - VII.143.2017

87 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - VII.143.2017

237 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - VII.143.2017

1,006 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

43 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia oferty

42 KB

CPV Inne usługi (98390000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (01.12.2017 16:02)

Informację zmodyfikował(a): Ewelina Cichocka (14.12.2017 12:44)

Ilość odwiedzin: 334