Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2018 oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.145.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 05.12.2017 16:15
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - VII.271.145.2017

116 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - VII.271.145.2017

40 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - VII.271.145.2017

257 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - VII.271.145.2017

1 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ 1 - VII.271.145.2017

113 KB

zmiana załącznika nr 1_OPZ - VII.271.145.2017

68 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania 1 - VII.271.145.2017

46 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty-VII.271.145.2017

46 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert - VII.271.145.2017

50 KB

CPV Znaki i podobne elementy (44423400-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dagmara Janczyk (05.12.2017 16:15)

Informację zmodyfikował(a): Dagmara Janczyk (21.12.2017 15:10)

Ilość odwiedzin: 478