Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa druków akcydensowych do Urzędu Miasta Łodzi w 2018r.". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.147.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 05.12.2017 15:53
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

94 KB

Załączniki do ogłoszenia zał. 1 - instrukcja dla wykonawców

238 KB

zał. 2 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

49 KB

zał. 2 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

68 KB

zał. 3 - przesłanki wykluczenia

48 KB

zał. 3 - przesłanki wykluczenia

141 KB

zał. 4 - opis przedmiotu zamówienia

48 KB

zał. 5 - formularz ofertowy

53 KB

zał. 6 - wzór umowy

655 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

25 KB

CPV Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury (22800000-8)
Różne druki (22900000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (05.12.2017 15:53)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (21.12.2017 13:02)

Ilość odwiedzin: 291