Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.136.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 07.12.2017 15:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

112 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

35 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

249 KB

Części załączników do SIWZ zał. 1 - opis przedmiotu zamówienia

89 KB

zał. 2 - formularz ofertowy

80 KB

zał. 2 - formularz ofertowy

153 KB

zał. 2a - część I - arkusz cenowy

71 KB

zał. 2b - część II - arkusz cenowy

49 KB

zał. 3 - spełnianie warunków udziału

47 KB

zał. 3 - spełnianie warunków udziału

114 KB

zał. 4 - przesłanki wykluczenia

56 KB

zał. 4 - przesłanki wykluczenia

118 KB

zał. 5 - lista w zakresie przynależności do grupy kapitałowej

43 KB

zał. 5 - lista w zakresie przynależności do grupy kapitałowej

123 KB

zał. 6 - wykaz dostaw

52 KB

zał. 6 - wykaz dostaw

121 KB

zał. 7 - istotne postanowienia umowy

2 MB

zał. 1 - opis przedmiotu zamówienia po zmianie 1

97 KB

zał. 2b do SIWZ - część 2 - arkusz cenowy po zmianie 1

49 KB

Zmiana SIWZ zmiana treści SIWZ 1

120 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedzi na pytania 1

50 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty w części 1

49 KB

wybór najkorzystniejszej oferty w częśći 2

51 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

81 KB

CPV Toner do drukarek laserowych/faksów (30125110-5)
Wkłady drukujące (30192113-6)
Taśmy barwiące (30192300-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (07.12.2017 15:30)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (24.01.2018 14:14)

Ilość odwiedzin: 851