Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa druków (papier firmowy, wizytówki itp.) do Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r.". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.88.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 08.12.2017 14:23
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

83 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DRUKI

212 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ

307 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór Oferty

92 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert_Druki

78 KB

CPV Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy (30199700-7)
Różne druki (22900000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (08.12.2017 14:23)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (20.12.2017 14:20)

Ilość odwiedzin: 365