Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ""Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2018”". Nr ref.: DOA-ZP.VIII.271.86.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 12.12.2017 16:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie

121 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

273 KB

Części załączników do SIWZ zał 1 Opis przedmiotu zamówienia

48 KB

załączniki 2-7

206 KB

zał.2-7

255 KB

Istotne postanowienia umowy

441 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty cz.2

63 KB

wybór najkorzystniejszje oferty cz.1

79 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania unieważnienie cz.3

49 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

75 KB

CPV Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy (70330000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (12.12.2017 16:30)

Informację zmodyfikował(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (05.01.2018 14:42)

Ilość odwiedzin: 680