Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa artykułów spożywczych do Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r.". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.150.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 14.12.2017 15:35
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu-VII.150.2017

85 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-VII.150.2017

210 KB

Części załączników do SIWZ załączniki do SIWZ-VII.150.2017

229 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór oferty-VII.150.2017

52 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

51 KB

CPV Różne produkty spożywcze (15800000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (14.12.2017 15:35)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (28.12.2017 14:21)

Ilość odwiedzin: 347