Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. JARZYNOWEJ 26/28 W ŁODZI NA POTRZEBY WTBS". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.90.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 18.12.2017 15:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 90_2017_BZP-ogloszenie o zamówieniu

121 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 90_2017_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1

36 KB

90_2017_ogłoszenie o zmianie ogloszenia _2

51 KB

90_2017_ogłoszenie o zmianie ogloszenia_3

36 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 90_2017_SIWZ

232 KB

Części załączników do SIWZ 90_2017_umowa

862 KB

90_2017_załączniki 2-8

208 KB

90_2017_OPZ

109 KB

90_2017_dokumentacja techniczna

6 MB

Zmiana SIWZ 90_2017_zmiana SIWZ_1

121 KB

90_2017_zmiana OPZ_1

110 KB

90_2017_KONCEPCJA KIERUNKOW_1

13 MB

90_2017_zmiana SIWZ_2

168 KB

90_2017_DOKUMENTACJA_GESTORZY SIECI_3

2 MB

90_2017_ZMIANA SIWZ_3

106 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 90_2017_pytania i odpowiedzi_1

99 KB

90_2017_pytania i odpowiedzi_2

112 KB

90_2017_PYTANIA I ODPOWIEDZI_3

132 KB

Informacja o Wyborze Oferty untitled

146 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

134 KB

CPV Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (18.12.2017 15:30)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (30.01.2018 13:56)

Ilość odwiedzin: 1302